11 juni 2024

CDA: Veel steun voor behoud dorps karakter

De uitslag van het referendum laat er geen twijfel over bestaan: 76 procent van de inwoners die is gaan stemmen, heeft tegen betaald parkeren gestemd. Vooral Rijnsburgers hebben zich duidelijk uitgesproken tegen deze maatregel.

Behoud van dorps karakter
Veel inwoners blijken niet gediend van stadse taferelen met extreme hoogbouw, mogelijk gemaakt door parkeerregulering. Het CDA heeft stevig campagne gevoerd om het unieke karakter van onze dorpen te behouden. Woordvoerder Barend Tensen: “Tijdens onze campagne, bijvoorbeeld tijdens het flyeren, kregen wij van veel inwoners te horen hoe belangrijk zij dit vonden. Dat waren vaak mooie en warme gesprekken. De uitslag van het referendum bevestigt dat onze dorpen hun eigen identiteit willen behouden.”

Onze dorpen willen hun eigen identiteit behouden.

Gebrek aan draagvlak en participatie
Het gemeentebestuur heeft flink tekortgeschoten in de aanpak van deze kwestie. Er had meer gebruik gemaakt moeten worden van discussie en participatie om de denkkracht van onze inwoners en belanghebbenden, zoals winkeliers, te benutten. Het CDA gelooft dat voorstellen dan beter worden. Het ‘van bovenaf opleggen’ van beslissingen, zoals nu met betaald parkeren de bedoeling was, is niet de politiek die het CDA wil voeren. Er lag hier een prima mogelijkheid om met inwoners en betrokkenen op wijkniveau het gesprek aan te gaan over woningen, groen, parkeerplekken en speelplaatsen. Onze inzet is om dat alsnog te doen.

Hoge prijs
Tensen: “Het overslaan van deze belangrijke stap heeft ertoe geleid dat het referendum, zowel letterlijk als figuurlijk, een hoge prijs was die betaald moest worden voor slechte participatie. Dit is bijzonder jammer, want de woningzoekende is de afgelopen maanden geen centimeter verder gekomen.”

De woningzoekende is de afgelopen maanden geen centimeter verder gekomen

Bestuursstijl
Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud van het dorps karakter en roept het gemeentebestuur op om in de toekomst beter naar de inwoners te luisteren en hen actief te betrekken bij ingrijpende beslissingen. Want dat is pas écht leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen. Inwoners en gemeenteraad hebben dat in het voorstel van het college gemist en daarom zal het CDA tegen het aangehouden collegevoorstel over uitbreiding betaald parkeren stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.