01 september 2020

CDA: Verhoog de starterslening

Veel jongeren willen in Katwijk blijven wonen maar starterswoningen zijn inmiddels onbetaalbaar. CDA fractievoorzitter Barend Tensen vroeg het college daarom na te gaan of de starterslening verhoogd kan worden.

Ook voor nieuwbouw
Gezien de nijpende omstandigheden en stijgende prijzen, vraagt Tensen na te gaan of het mogelijk is om de hoogte van de starterslening van €30.000 naar €50.000 te verhogen zodat starters meer kans krijgen om een woning te kopen. Ook vraagt hij of de lening kan worden ingezet voor nieuwbouwwoningen, dat is nu niet het geval. Het college geeft in de beantwoording aan bereid te zijn dit te onderzoeken.

Jongeren moeten in Katwijk kunnen blijven wonen.

Stijgende prijzen
Als redenen geeft Tensen aan dat het voor jongeren mogelijk moet zijn zich binnen de gemeente te vestigen en dat het voor het sociaal en economisch aantrekkelijk houden van de regio van belang is dat juist jongeren en startende huishoudens in de regio blijven. De prijzen van woningen zijn de laatste jaren echter flink gestegen. De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is inmiddels van € 290.000 naar € 310.000 gestegen.

Doelgroepenverordening
Tensen: “Minstens zo belangrijk is het om starterswoningen voor die doelgroep te behouden.” In de beantwoording op de vragen van het CDA laat het college ook weten bezig te zijn een doelgroepenverordening op te stellen waarmee betaalbare (nieuwbouw)woningen in prijs behouden kunnen worden. De verordening kan worden ingezet voor de realisatie (nieuwbouw) en vervolgens voor het behoud van sociale koopwoningen en ook sociale en middeldure huurwoningen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar erfpachtconstructies en de mogelijkheid van kleiner en betaalbaar bouwen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.