22 januari 2019

CDA: Visserijschool en buitenruimte opknappen met aandacht voor verleden

De gemeenteraad gaf afgelopen donderdag een oordeel over de voorgestelde uitwisseling van gronden en kosten tussen de gemeente, Dunavie en Rijnland om de uitvoering van de plannen met en rond de Visserijschool mogelijk te maken. "Het is hard nodig dat hier actie komt", vond CDA-raadslid Irene van der Plas. "De kwalificaties schandvlek en rotte kies zijn ons al ter ore gekomen. Feit is dat de voormalige Visserijschool met de dag meer verpaupert en dat dit een doorn in het oog is van de bewoners in de buurt." Van der Plas betoogde dat het hoog tijd wordt om met de herbestemming te beginnen en er voor te zorgen dat het monument, mét een nieuwe bestemming, opgeknapt wordt en herkenbaar blijft. Er kwam dan ook instemming van het CDA voor de afspraken en het beschikbaar stellen van geld om tegelijk de openbare ruimte rond de Visserijschool op te knappen. Het gaat hierbij onder meer om de vervanging van de speeltuin, de herinrichting én bestrating van de openbare weg.

De kwalificaties schandvlek en rotte kies zijn ons al ter ore gekomen. Feit is dat de voormalige Visserijschool met de dag meer verpaupert en dat dit een doorn in het oog is van de bewoners in de buurt.

Speeltuin en visserijverleden
Van der Plas vroeg wethouder Mostert naar de compensatie voor de kleinere speeltuin. Door uitbreiding van het parkeren zou Dunavie een braakliggend terrein achter de Rijnmond inrichten als aanvullend speelterrein. Ook was er een plan om hier een gezamenlijke moestuin te beginnen. "Wij zien dat niet terug in dit voorstel, hoe staat het daar eigenlijk mee?", wilde het raadslid weten. Het CDA heeft bij eerdere gelegenheden gepleit dat in het plan voor de herontwikkeling van de Visserijschool elementen worden meegenomen die recht doen aan het Katwijkse visserijverleden. De binnenplaats van het gebouw of de uitkijktoren zijn prima plekken waar een soort eerbetoon aan de visserij kan worden gebracht. Irene van der Plas: "Wij lazen in een verslag van de Erfgoedcommissie dat de oude scheepsmast een plaats krijgt op het terrein voor de Visserijschool bij de rotonde. Dat is mooi natuurlijk maar er zijn nog andere suggesties gedaan. Hoe zit het precies met het terugplaatsen van de reling en het peilapparaat op de toren?" Wethouder Mostert komt schriftelijk terug op de vraag over het behoud van erfgoedelementen bij de Visserijschool.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.