04 juni 2019

CDA: Vragen over toekomst Dierenweide Rijnsburg

Na de berichten over de mogelijke sluiting van Dierenweide Westerhaghe in Rijnsburg hebben CDA raadsleden Lisette van der Maden en Dick Oudwater informatieve vragen gesteld.

Eerdere plannen
Nog geen jaar geleden zijn er namelijk een aantal bijeenkomsten geweest waarin met betrokkenen is gesproken over uitbreiding van de dierenweide tot een gemeenschappelijke ruimte. De dierenweide zou gaan samenwerken met de Stichting Meet en Greet Westerhaghe, het onderwijs (het nabij gelegen Wellantcollege en de Julianaschool), het Welzijnskwartier en nog een aantal zorgpartijen. Zorgaanbieders 's Heeren Loo, Gemiva-SVG Groep en Raamwerk werden expliciet genoemd. Ook werd er een intentieverklaring ondertekend.

Van der Maden: "Hier hebben we helemaal niets meer over gehoord terwijl het destijds groots is aangekondigd. De berichten rond eventuele sluiting verbaasde ons dan ook." De twee raadsleden vragen nadrukkelijk naar de uitkomst van dit initiatief en de huidige stand van zaken. Ook vragen zij hoe het beheer en de verzorging van de dieren in Westerhaghe op dit moment precies geregeld is.

Sociaal maatschappelijke functie?
Als onderdeel van een pakket met forse bezuinigingsmaatregelen noemt het college het "afstoten van dierenweide Westerhaghe" als een van de opties. De kosten zijn op dit moment 33.500 per jaar en het college heeft hier in het vervolg nog 10.000 voor over. Als reden wordt gegeven dat het onderhoud geen kerntaak van de gemeente is. Bij de toelichting op de bezuiniging valt te lezen dat er gesprekken worden gevoerd voor een privatisering met maatschappelijke invulling van de dierenweide en dat het voortbestaan alleen in combinatie met een sociaal maatschappelijke functie mogelijk is. Van der Maden: "In hoeverre hangen de eerdere plannen samen met deze ambitie? Om straks in de raad goed te kunnen oordelen is het voor ons prettig hier nu snel duidelijkheid over te krijgen."

Prioriteiten
Oudwater: "Voordat we allerlei conclusies trekken willen wij weten wat dit allemaal precies betekent. De komende weken gaan we met het college in gesprek over de bezuinigingen en zullen wij onze prioriteiten stellen. De toekomst van de dierenweide, mogelijk in een nieuwe functie en in samenwerking met de samenleving, is daar zeker een van. Rijnsburg is al niet rijkelijk bedeeld als het om dit soort voorzieningen gaat. Wij zien de antwoorden dan ook met interesse tegemoet en houden u via onze Facebook-pagina en website graag op de hoogte. Voor vragen kunt u altijd mailen naar fractie@cdakatwijk.nl."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.