27 april 2021

CDA: Zo snel mogelijk vrachtwagenverbod Brouwerstraat

Het CDA heeft er donderdag mee ingestemd om zo snel mogelijk, maar niet later dan september 2021, een pilot voor een vrachtwagenverbod in te stellen voor de Brouwerstraat en Sandtlaan in Rijnsburg.

Tempo
Woordvoerder Jonathan de Mooij: “De discussie over de Brouwerstraat duurt al veel te lang. Hiermee zetten we een eerste stap: het zo snel mogelijk invoeren van een vrachtwagenverbod. Om te voorkomen dat dit geen vertraging oploopt trekken we het los van de andere nog verder uit te werken maatregelen.” Het college is namelijk voornemens nog twee andere maatregelen te nemen: het instellen van een 30km/uur gebiedsontsluitingsweg (GOW-30) en het plaatsen van verkeerslichten. Het CDA heeft het college gevraagd om nogmaals te kijken of het echt nodig is dat de Brouwerstraat een voorrangsweg moet worden.

Gelukkig zit er nu schot in de zaak.

CDA speerpunt
De verkeersveiligheid in de Brouwerstraat is al sinds het begin van deze raadsperiode een absoluut speerpunt voor het CDA. Fietsers, voetgangers en omwonenden voelen zich er niet veilig. Onze inwoners moeten zich thuis en geborgen voelen in hun directe omgeving. Veiligheid is daarvoor een hele belangrijke voorwaarde. Het CDA stelde daarom de afgelopen drie jaar talloze raadsvragen om de zaak in beweging te krijgen, waarbij het geduld van de fractie meermaals op de proef werd gesteld. Gelukkig zit er nu schot in de zaak.

Hoe nu verder?
De komende tijd worden er participatiebijeenkomsten gehouden om over de locatie van de verkeerslichten in de Brouwerstraat te praten. Na deze bijeenkomsten ontvangt de raad een verslag en neemt voor de zomer een definitief besluit over het type en locatie van de verkeerslichten. Vragen? Stuur vooral een mailtje naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.