12 juli 2021

Eerst kijken naar zonnepanelen op daken bij energietransitie

Katwijk en de regio moeten aan de slag om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Het CDA wil dat gemeente en regio zich vooral richten op ‘no-regret’- maatregelen zoals zonnepanelen op daken (inclusief openbare gebouwen), boven parkeerterreinen en langs infrastructuur.

Kansen benutten
Het CDA-amendement waarin de raad de wethouder hiertoe oproept werd afgelopen donderdagavond aangenomen door steun van KiesKatwijk, GemeenteBelangen, Durf, D66, PvdA, Hart voor Katwijk en Fractie Smits. Het CDA is groot voorstander van duurzame energieopwekking maar het is slimmer om eerst te kijken of er nog plekken onbenut zijn waar snel en relatief gemakkelijk resultaat mee te behalen valt. 

Het is slimmer om eerst te kijken of er nog plekken onbenut zijn.

Woordvoerder Jonathan de Mooij: “Er zijn genoeg daken in Katwijk, waaronder die van stichtingen, bedrijven en verenigingen, die zich lenen voor het plaatsen van zonnepanelen voordat goede grond en natuur moeten worden opgeofferd.” De aanleg van weides vol zonnepanelen kan namelijk grote gevolgen hebben voor het leven in en op de bodem en het is niet duidelijk hoe dat uitpakt voor de biodiversiteit. Boven parkeerterreinen en langs infrastructuur liggen bijvoorbeeld ook kansen. Zonnepanelen op het Valkenburgse Meer ziet het CDA, vanwege het recreatieve karakter van dat gebied, dan ook niet zitten.

Medezeggenschap
Om zo’n grote operatie te laten slagen zijn participatie en informatievoorziening cruciaal bij de verdere uitwerking. Ook over wat mensen zelf kunnen doen. Het CDA riep de wethouder in het debat daarom op om nog steviger in te zetten op informatievoorziening over energiebesparende maatregelen, onder meer door voorlichting via de gemeentelijke website. Na het plaatsen van deze kanttekeningen kon het CDA instemmen met het raadsvoorstel, dat een eerste aanzet vormt om de CO2 uitstoot in de regio te verminderen waardoor we onze dorpen weer een beetje beter aan volgende generaties kunnen doorgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.