03 juni 2020

Energietransitie: kosten eerlijk verdelen!

Het CDA heeft bij de bespreking van het concept voor de Regionale Energiestrategie (RES) in de gemeenteraad ingezet op het voorkomen van sociale ongelijkheid bij de energietransitie. Raadslid Jonathan de Mooij: "Het kan niet zo zijn dat op weg naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 nu al een verschil ontstaat tussen mensen met een smalle beurs en de financieel draagkrachtigen".

De RES gaat de komende jaren grote impact hebben op onze regio en op Katwijk. De ambitie van de regio Holland Rijnland is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit is een ambitieuze opgave wat grote gevolgen gaat hebben voor onze inwoners. De komende jaren gaan er grote investeringen gedaan worden vanwege de energietransitie waarvoor we staan en op dit moment is nog niet duidelijk hoe de kosten verdeeld gaan worden. 

Het CDA wil dat de kosten van de energietransitie evenwichtig en rechtvaardig worden verdeeld.

Om hier extra aandacht voor te vragen nam Jonathan de Mooij het initiatief om het amendement 'Sociale ongelijkheid bij de energietransitie' in te dienen. Dit amendement werd gisteravond unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

De Mooij: "We zijn blij met deze steun. Energiemaatregelen moeten ook zijn weggelegd voor degenen die het minder breed hebben en die bezig zijn financieel te overleven. Daar zetten wij ons als CDA voor in." In zijn betoog benadrukte het CDA-raadslid ook nog dat participatie, communicatie en voorlichting cruciaal zijn om de ambitieuze doelen te halen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.