07 mei 2019

Goede toegang tot schuldhulpverlening: CDA werkbezoek Grip op de Knip

Het CDA staat voor goede toegang tot de schuldhulpverlening en moedigt gemeentelijke samenwerking met hulporganisaties als Grip op de Knip van harte aan. Die organisatie heeft recent hun jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Reden genoeg voor raadsleden Barend Tensen, Irene van der Plas, Jacco van Duijn en Dick Oudwater om langs te gaan en bij te praten. In De Voorhof aan 'de Vliet' in Rijnsburg lieten zij zich afgelopen woensdag uitvoerig informeren door voorzitter Aad van der Hout en de bevlogen nieuwe coördinator Alex Ramakers.

Hoewel het financieel-economisch weer wat aantrekt verkeren landelijk 1 op de 10 huishoudens in financiële nood. Ook in Katwijk hebben ruim 2500 huishoudens met financiële problemen te maken of dreigen daarin te komen. De gemeente en Grip op de Knip helpen daarvan jaarlijks zo’n 10%. De Katwijkers vragen dus niet snel om hulp. “En daar moet verandering in komen”, aldus Dick Oudwater. “Grip op de Knip biedt laagdrempelige en professionele hulp voor iedereen. Er is niets mis mee om in tijden van moeilijkheden een steuntje in de rug te krijgen.”

Helaas zijn er ook schrijnende situaties waarin wettelijke voorzieningen tekort schieten. Een Katwijkse Stichting Urgente Noden kan dan uitkomst bieden

Ook in 2018 waren de ‘maatjes’(schuldhulpverleners) weer volop actief met als uiteindelijke doel de hulpvrager weer zelfredzaam te maken. De komende tijd wil Grip zich nog meer richten op preventie door middel van voorlichting op scholen en het aanbieden van cursussen budgettering. Verder maken zij zich hard voor een Katwijkse afdeling van Stichting Urgente Noden (SUN), een noodhulpbureau dat (eenmalig) financiële steun geeft aan mensen die in acute financiële nood verkeren. Het CDA heeft enige tijd geleden bij het college geïnformeerd naar de mogelijkheden hiertoe en begrepen dat er inmiddels gesprekken met SUN Nederland, regionale fondsen en Grip op de Knip zijn gevoerd. Oudwater: "Helaas zijn er ook schrijnende situaties waarin wettelijke voorzieningen tekort schieten. Een Katwijkse afdeling kan dan uitkomst bieden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.