12 oktober 2021

Inwoners spreken zich uit tegen grenzeloze huizenhandel

De uitslag is binnen. De gemeente heeft een enquête uitgezet over het gebruik van woonruimten. Dit naar aanleiding van de kritiek van het CDA en enkele andere partijen over de uit hand gelopen verhuur van gewone woningen aan toeristen, waardoor jongeren en starters achter het net vissen.

Duidelijke boodschap
Uit de uitslag blijkt dat een ruime meerderheid zich uitspreekt tegen permanent toeristisch verhuur van gewone woningen. Ook op kortdurende huurcontracten is men kritisch. Bed & Breakfast, woningdelen en inwoning om woningzoekenden te helpen moet volgens vele respondenten wél kunnen. Net als toeristisch verhuur voor een paar weken per jaar, wanneer de bewoner de rest van het jaar zelf aanwezig is en de woning niet verhuurt. 

We hebben elke woning nodig voor mensen die een plek zoeken.

Dank
Fractievoorzitter en woordvoerder wonen Barend Tensen: “Fijn dat deze stap is gezet. 1148 inwoners namen de moeite de enquête in te vullen. Waarvoor dank! We hebben elke woning nodig voor mensen die een plek zoeken en deze uitslag biedt nuttige aanknopingspunten voor nieuw beleid.”

Wat nu?
In december volgt er een informatieve sessie, dus kom vooral inspreken. Het is de bedoeling om in januari een besluit over het nieuwe beleid te nemen en richting februari/mei een verordening vast te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.