13 maart 2018

Irene van der Plas: Katwijk moet aansluiten bij Statiegeldalliantie

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 15 maart over het uitbreiden van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes. Bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten vragen via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en het parlement om statiegeld niet langer te beperken tot flessen vanaf één liter maar om statiegeld uit te breiden naar kleine flesjes en blikjes.

Dweilen met de kraan open
De Statiegeldalliantie is in het leven geroepen om het probleem van zwerfafval aan te pakken. Vanaf november 2017 zijn er intussen al meer dan vierhonderd lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De beweging is divers en wordt gesteund over de Nederlands-Belgische landsgrens heen. Ze vinden dat het permanente opruimen 'dweilen met de kraan open' is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele oplossing moet komen.

Zwerfvuil tegengaan
CDA Katwijk heeft de afgelopen periode aan meerdere zwerfvuilruimacties meegedaan. Raadslid Irene van der Plas: "Wij constateerden daarbij dat, zowel op het strand als in de wijken van onze gemeente, veel kleine flesjes en blikjes worden aangetroffen. Ook bij sportaccommodaties en in de bermen langs de wegen en bij rotondes worden er veel flesjes en blikjes aangetroffen en is er misschien wel sprake van een toename."

De fractie van het CDA meent dat een brede steun voor de Statiegeldalliantie, ook vanuit Katwijk, op positieve wijze kan bijdragen aan het verminderen van zwerfafval en aan de totstandkoming van een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Bent u het met ons eens dat zwerfafval in de vorm van plastic en blik overlast veroorzaakt voor mensen en leidt tot schade aan de flora en fauna van onze dorpen? Een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van PET-flessen en blikjes met 70 tot 90 % zal verminderen. Hoe kijkt het College naar deze cijfers? Kunt u uw antwoord toelichten?
  2. Klopt het dat de gemeente Katwijk samen met inwoners en bedrijven aan hergebruik van grondstoffen wil werken en stimuleert dat scholen en organisaties actief zijn met het opruimen van zwerfvuil? Erkent de gemeente dat het inzamelen van plastic flesjes en blikjes via winkels helpt om het zwerfvuil te verminderen en dat de plastic flesjes en blikken daarna kunnen worden hergebruikt?
  3. Is het College op de hoogte van de Statiegeldalliantie waaraan bijna 200 gemeenten zijn aangesloten (bijvoorbeeld ook de gemeente Noordwijk)? Ondersteunt het College de vraag van de Statiegeldalliantie aan de regering, namelijk: "Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in."
  4. Via een statiegeldsysteem heeft teruggehaald restafval een hogere kwaliteit en kan daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden. Kan dit gegeven een rol spelen bij de intentie van de gemeente Katwijk om de afvalscheiding te verbeteren? Kan vermindering van zwerfafval bovendien tot lagere kosten voor de gemeente in opruimen leiden?
  5. Waarom is Katwijk nog niet aangesloten bij dit initiatief van de Statiegeldalliantie? Ziet het College in dat aanmelding van elke gemeente, organisatie, bedrijf of vereniging een teken is van 'breed draagvlak' voor een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes?
    Is het College bereid Katwijk aan te melden als alliantiepartner? Zo nee, waarom niet?
    Zo ja, kunt u de mogelijkheid aangrijpen om dit te doen vóór het Algemeen Overleg Tweede Kamer op 15 maart wanneer De Tweede Kamer debatteert over het uitbreiden van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.