07 juli 2020

CDA: Lessen te leren van financiële situatie DSV

CDA-raadslid Bas Drinkwaard is duidelijk over de zorgelijke financiële situatie die bij DSV is ontstaan. “Hier is iets erg misgegaan. Wij zullen er als CDA-fractie bovenop zitten om ervoor te zorgen dat binnen de gemeente de financiële monitoring van DSV op orde komt en toereikend is. Het moet helder zijn wie daarvoor in de ambtelijke organisatie verantwoordelijk is.”

Drinkwaard benadrukt dat tegenover de zorgwekkende liquiditeitspositie van DSV ook een ander verhaal over deze zorgorganisatie staat. Van medewerkers die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de zorg, van bewoners die prettig en veilig wonen onder het dak van onder meer de Parledam, de Duinrand of in de Vlietstede. Van vormen van zorg die aansluiten bij deze moderne tijd. “Dát verhaal telt ook. Goede zorg voor de mensen die daar wonen en werken is voor ons nu ontzettend belangrijk. Als het financiële beheer goed was geweest, dan was DSV nooit zo negatief in het nieuws gekomen”, aldus Drinkwaard.

Wat ging er mis?
Vorige week zijn twee onderzoeken naar de financiële situatie bij DSV uitgebracht. De gemeente Katwijk staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de door DSV aangetrokken leningen. Het gaat om een bedrag van € 55 miljoen voor de investeringen in vijf nieuwbouwprojecten die gerealiseerd worden in de periode 2014-2021. De gemeente Lisse staat garant voor een bedrag van € 15 miljoen.

Goede zorg voor de mensen die daar wonen en werken is voor ons nu ontzettend belangrijk.


Kort samengevat geven de volgende punten een beeld wat er bij DSV en indirect bij de gemeente Katwijk is misgegaan:

  • De financiële administratie van DSV was onvoldoende om nieuwbouwinvesteringen voldoende in de gaten te kunnen houden;
  • De Raad van Toezicht van DSV en het college van B&W hebben met name in de jaren 2017 en 2018 hun zorgen geuit over het uitblijven van goede financiële rapportages, maar hebben niet stevig  genoeg ingegrepen. Hierdoor heeft DSV kansen laten liggen om het tij te keren;
  • De financiële informatie door DSV aan de gemeente werd in de afgelopen jaren wel gegeven, maar was onvoldoende; zo werd over de stand van zaken van de investeringsprojecten bijvoorbeeld niet gerapporteerd;
  • De gemeente werd in mei 2019 verrast met de aankondiging van DSV over de zorgwekkende liquiditeitspositie van DSV met als gevolg dat de gemeente zou worden aangesproken over de verstrekte garantstelling.

Garantstelling
De gemeente Katwijk is inmiddels aangesproken voor niet door DSV betaalde rente en aflossing voor een bedrag van € 2,2 miljoen. Als de gemeente dit niet had betaald zou DSV onherroepelijk in een staat van faillissement zijn beland. Dit bedrag zal door DSV de komende jaren moeten worden terugbetaald.

Lessen
Het college van B&W onderschrijft de lessen uit het onderzoeksrapport. CDA-woordvoerder Bas Drinkwaard: “Dit mag niet nog een keer gebeuren en daarom is het goed dat de getrokken conclusies overgenomen worden. Bij DSV zijn inmiddels het bestuur en de Raad van Toezicht vervangen en ook zijn er ook stevige veranderingen doorgevoerd. Daarnaast is een herstelprogramma met een ingrijpend pakket aan bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd. Het oog is op de toekomst gericht met als voornaamste doel te zorgen dat DSV financieel gezond wordt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.