30 april 2019

Maatschappelijke Agenda: Katwijk kleur geven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Vorig week sprak criticaster in zijn column zijn zorgen uit dat de bezieling bij vrijwilligers zal sneuvelen wanneer er vanuit de gemeente, in het kader van de Maatschappelijke Agenda, gestuurd wordt op gewenste effecten. Criticaster stipt hiermee een belangrijk thema aan. Vrijwilligers geven kleur aan ons rijke verenigingsleven: in het bestuur van de wijkraad of de Oranjevereniging, als mantelzorger of druk in de weer voor de muziekvereniging. Die sociale en maatschappelijke binding is de kracht van onze gemeente. Daar mogen we trots op zijn en dat moeten we koesteren.

We zijn het met criticaster eens dat maatschappelijke betrokkenheid blijvender is wanneer deze is gebaseerd op spontane solidariteit met je omgeving. Gelukkig valt de beoogde mate van sturing mee. Inzet, energie en creativiteit van inwoners hoeven niet geremd te worden doordat de gemeente wat meer analyse- en opgavengericht gaat werken. Bovendien zijn de doelstellingen van de Maatschappelijke Agenda waar we mee aan de slag gaan - onder meer een veilige omgeving, gezonde levensstijl en optimale kansen voor jongeren - het gevolg van een intensief en langdurig traject waarbij de inwoners van Katwijk volop zijn betrokken.

De gemeente heeft samen met professionele instellingen, organisaties en inwoners de grootste maatschappelijke uitdagingen geformuleerd. Dit brengt echter ook een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee: al die vrijwilligers zetten hun beste beentje voor, dan moet het voor hen wel behapbaar blijven om subsidie aan te vragen en hun project van de grond te krijgen. Er wordt een appèl gedaan op de samenleving en dat juicht de CDA-fractie toe. Betrokkenheid bij een project wordt namelijk groter en waardevoller wanneer je zelf aan de wieg hebt gestaan. Samen met de buurt een nieuwe speeltuin realiseren geeft toch meer voldoening dan wanneer deze door de gemeente zomaar wordt neergezet. Dit appèl moet alleen niet uitmonden in overbelasting, meer werkdruk en hogere kosten voor vrijwilligers. Het CDA zal hier scherp oog voor houden want dát zou pas ten koste gaan van spontane solidariteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.