16 mei 2011

Nieuw ontwerp beëindigt strijd om verzetsmonument Rijnsburg

Met een geheel nieuw ontwerp eindigt vooralsnog de strijd om het Rijnsburgse verzetsmonument. Het huidige ontwerp is niet alleen omstreden vanwege het massale karakter van de steen. Ook de locatie op het Burgemeester Koomansplein werd als ongelukkig ervaren. Het CDA is blij dat er een nieuw ontwerp komt, dat volgens de tijdelijk geformeerde werkgroep ‘fraaier en transparanter’ is.

Het verzetsmonument is een initiatief vanuit de Rijnsburgse samenleving dat nog door de laatste gemeenteraad is overgenomen. Het monument herdenkt de Rijnsburgse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De uiteindelijke uitvoering, een grote rechthoekige steen met daarop zowel een herinneringstekst als de namen van de Rijnsburgse verzetsstrijders, werd veelal als te massaal ervaren. Ongelukkiger nog bleek de uiteindelijke locatie. Het inmetselen in het tuinmuurtje maakte de steen kwetsbaar voor onder meer loslopende honden en vandalisme. Daarnaast verdween de steen een aantal weken per jaar achter de oliebollenkraam, die in de winter een standplaats heeft op het plein.

Het CDA heeft in overleg met de eerdere initiatiefnemers en de wijkraad diverse malen aandacht gevraagd voor het verzetsmonument. In eerste instantie is vooral gesproken over het verplaatsen van het monument. Gezocht is naar een passende locatie rond het gemeentehuis van Rijnsburg, onder andere naar een plek tussen de Grote Kerk en het gemeentehuis. Daarbij is ook het veranderen van de steen zelf ter sprake gebracht. Geopperd werd om de steen in twee delen te klieven. Ook dat blijkt echter niet tot een bevredigend resultaat te leiden. Vorige maand besloot het College daarom, gesteund door de werkgroep, om een geheel nieuw ontwerp te maken.

Het nieuwe ontwerp leidt tot een fraaier monument dat ook daadwerkelijk een meer monumentaal karakter heeft. De directe omgeving rondom het monument wordt eveneens aangepast om het monument te versterken en beter tot zijn recht te laten komen. De verwachting is dat het monument in het derde kwartaal van dit jaar zal worden geplaatst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.