19 maart 2018

Ondergrondse afvalcontainers moeten blijven

Vorig jaar was daar ineens het onzalige plan om te gaan morrelen aan onze ondergrondse afvalcontainers. Niemand begreep waarom dat nodig was. Er ontstond massaal verzet, vooral in Rijnsburg. Een groep Rijnsburgers trok naar het gemeentehuis om hun ongenoegen te uiten. De reacties uit de Rijnsburgse samenleving zijn helder: iedereen wil graag dat het huidige systeem blijft bestaan. Waar veel Rijnsburgers zich ook over verbaasden is dat in grote delen van het dorp de containers net vernieuwd zijn. Het zou zonde van het geld zijn om dat nu weer om te gooien. Alle Rijnsburgers, en ook de inwoners van 't Duyfrak in Valkenburg, zijn blij met ons afvalsysteem. De politiek moet daar met zijn handen van afblijven!

Scheidingspercentage moet omhoog
De inzet van het gemeentebestuur is het verbeteren van de afvalscheiding. De landelijke norm ligt op 75% en dat percentage halen we niet. Het gemeentebestuur wil zelfs een stapje verder en legt de lat op 80%. Het CDA steunt het streven om het afval beter te scheiden. We moeten nu eenmaal zorgvuldiger met onze aarde omgaan, voor de wereld die we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het scheiden van afval, hergebruik van materialen en het bewust omgaan met verpakking en afval dragen daar aan bij. Het CDA is er echter niet van overtuigd dat die doelstellingen alleen bereikt kunnen worden door ons afvalinzamelingssysteem op de schop te doen. CDA-raadslid Jeroen Ravensbergen was vorig jaar al duidelijk in de gemeenteraad: het verzet is terecht want afschaffen lijkt niet nodig. Het verbeteren van de afvalscheiding moet mogelijk zijn zonder dat daarvoor de ondergrondse containers verdwijnen. Er is onvoldoende bewijs dat de afvalscheiding er door verbetert.

Heel Rijnsburg is blij met ons afvalsysteem. De politiek moet daar met zijn handen van afblijven!

Verder is draagvlak bij de inwoners nodig. Het afschaffen van de ondergrondse containers draagt daar niet aan bij, zo is ook tijdens onze campagne wel gebleken uit de vele reacties uit het dorp. Betere voorlichting Het CDA vindt daarom dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Veel inwoners hebben inmiddels suggesties aangedragen. Ons uitgangspunt is dat het ondergronds inzamelen van afval behouden blijft. Maar de afvalscheiding moet ook echt beter. Die verantwoordelijkheid draagt iedere inwoner en is een appèl op ons allemaal. Het CDA bepleitte dan ook om in te zetten op meer voorlichting. Inmiddels maakt de gemeente hier werk van.

Betere afvalscheiding is belangrijk, voor de dorpen die we door willen geven

Klantvriendelijkheid voorop
Ondertussen zal gezocht worden naar maatregelen die het scheidingspercentage naar het gewenste niveau brengen, met behoud van de ondergrondse containers. Klantvriendelijkheid staat wat ons betreft voorop. En natuurlijk staan we open voor systemen waarbij een machine het scheiden van afval van ons overneemt. Wel zo makkelijk!

Dick Oudwater
Rijnsburgs kandidaat-raadslid voor het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.