10 september 2021

Pak kansen voor innovatieve woonvormen

Het gemeentebestuur wil werk maken van innovatieve woonvormen, zoals flex voor jongeren en geclusterd wonen voor ouderen. Dat antwoord kreeg CDA-fractievoorzitter Barend Tensen op de raadsvragen die hij samen met de PvdA en KiesKatwijk had ingediend.

Gezamenlijk wonen voor ouderen
De partijen hadden de vragen ingediend naar aanleiding van de woningcrisis en de (financiële) steun die het Ministerie van Binnenlandse Zaken sinds kort biedt voor passende huisvesting voor aandachtsgroepen. Zo pleit het CDA, met raadslid Irene van der Plas voorop, al jaren voor gezamenlijke ouderenhuisvesting: een ‘knarrenhof’. Het college geeft in de antwoorden op de raadsvragen aan wel oren te hebben naar de regeling ‘Ontmoetingsplaatsen in ouderenhuisvesting’, waarmee de minister € 20 miljoen beschikbaar wil stellen voor het stimuleren van de bouw van geclusterde woningen voor ouderen door tegemoet te komen in de kosten van de algemene voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte.

We moeten naar een situatie waarin doorstroming perspectief biedt voor jongeren én ouderen.

Perspectief voor jong én oud
Voor de huisvestingsvraag van ouderen en kwetsbare doelgroepen (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verstandelijk gehandicapten en jeugd) wordt momenteel een woonzorganalyse uitgevoerd, ook in regioverband. Die moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt over vraag en aanbod als het gaat over ouderenhuisvesting. Tensen: “Daar kijken we naar uit. Voor veel ouderen is het moeilijk om een geschikt huis te vinden in de gewenste buurt, waar ze ook nog eens comfortabel kunnen wonen. We moeten naar een situatie waarin doorstroming perspectief biedt voor jongeren én ouderen.”

Flexwoningen
Jongeren of starters die interesse hebben in flexwonen – flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop worden gerealiseerd – kunnen hun initiatief kenbaar maken bij het Omgevingsloket van de gemeente. De provincie Zuid-Holland is bezig met een stimuleringsregeling flexwonen. “Indien de voorwaarden van deze regeling aansluiten bij een initiatief voor flexwonen in Katwijk zullen wij hiervoor zeker een aanvraag doen, of wanneer de aanvraag is voorbehouden aan de initiatiefnemer zelf, deze hiervan op de hoogte brengen”, zo laat het college van de gemeente Katwijk weten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.