23 juni 2018

Snelbus tussen Katwijk en Leiden op komst

Het CDA heeft ingestemd met de Overeenkomst en kredietaanvraag R-net/HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Dit houdt in dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk samenwerken met de omliggende gemeenten en de regio Holland Rijnland aan een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio.

"Hier is jaren overleg over gevoerd. Katwijk kan nu eindelijk als wegbeheerder de R-net maatregelen voorbereiden, gefinancierd vanuit de provincie", aldus raadslid Dick Oudwater.

Het betreft het traject R-net corridor Leiden Centraal- Katwijk- Noordwijk, tracédelen (Zeeweg-Boulevard-Zuid en Zeeweg-ESA/Estec. De maatregelen moeten vóór december 2020 gerealiseerd zijn. Dit wordt nog een behoorlijke uitdaging, mede omdat vanwege andere gemeentelijke projecten de bereikbaarheid van Katwijk gewaarborgd moet blijven.

In maart 2018 heeft de raad na een participatietraject nog een besluit genomen over het Waterloopje (de locatie van de tunnel voor langzaam verkeer onder de Zeeweg). Ten aanzien van het keerpunt en de haltes nabij het Vuurbaakplein is gekozen voor de Boulevard-Zuid met wel een halte ter hoogte van het Vuurbaakplein. Dit laatste is nog een punt van aandacht voor het CDA omdat ook Arriva met een aantal buslijnen op het Vuubaakplein blijft halteren. Dit wordt nog opgenomen met Arriva.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.