02 juni 2021

’t Zandgat als ontmoetingsplek voor iedereen

Is het mogelijk wijkverenging Noord Noord Oost en de muziekvereniging UNI samen in 't Zandgat te huisvesten? En hoe moet het verder nu de wijkvereniging heeft laten weten om die reden te willen stoppen met alle activiteiten? Over deze vragen boog de raadscommissie zich vorige week donderdag.

Multifunctioneel gebruik
Ontmoetingen in de wijk zijn goud waard. Waar mensen samenkomen en iets beleven, wordt de samenleving sterker. Dat wil het CDA altijd behouden in onze gemeente. Alle verenigingen die hieraan meewerken zijn ons even lief. Alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten waarderen wij enorm.

CDA-woordvoerder Irene van der Plas keek of het gezamenlijk gebruik van 't Zandgat past bij wat we eerder met elkaar hebben afgesproken in de gemeente. De afspraak is dat gemeentelijke accommodaties multifunctioneel gebruikt worden met een hoge bezetting én dat er gezocht wordt naar structurele kostenbesparing. De afspraak is ook dat samenwerking tussen verenigingen een van de randvoorwaarden is voor subsidie. 

Het CDA roept op om op basis van gelijkwaardigheid het goede gesprek te gaan voeren.

Gezamenlijke huisvesting
"De gezamenlijke huisvesting van de wijk- en muziekvereniging past bij beide punten", concludeert Irene van der Plas. "Maar dan ben je er nog niet. De uitwerking van dit beleid is in de praktijk lastig en weerbarstig. En mensenwerk, zowel van de verenigingen als van de ambtenaren. Communicatie is het sleutelwoord! Het is nu tijd om vooruit te kijken en in goed overleg met alle betrokkenen tot een oplossing te komen." 

Goed gesprek
Het CDA roept dan ook op om op basis van gelijkwaardigheid het goede gesprek te gaan voeren en van 't Zandgat een ontmoetingsplek te maken voor iedereen. Irene: "Als alle partijen vooruit kijken en bereid zijn verder te kijken dan hun eigenbelang, moet dat mogelijk zijn. Dan ontstaan er nieuwe kansen en verbindingen. Dan kun je elkaar zelfs versterken en dat is alleen maar goed voor de wijk. Dan zet je pas echt onze samenleving op de eerste plaats".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.