09 februari 2021

Terug- en vooruitblik: het CDA in 2020 en in 2021

Het nieuwe jaar is een kleine maand onderweg. Tijd om terug te blikken op de resultaten van 2020 en vooruit te blikken op de doelen voor 2021.

Zorg voor elkaar
Er is een nieuw Wijkteam; via één loket is het een stuk makkelijker om ondersteuning te vragen. Het komende jaar zien we graag nog meer inzet voor verslavingszorg, maken we werk van toegankelijkheid en dienstverlening voor doven en willen we valpreventie voor ouderen meer onder de aandacht brengen. Door tekorten in de jeugdzorg hebben we helaas flink moeten bezuinigen. Een aantal voorgestelde bezuinigingen in het sociaal domein/armoedebeleid hebben we weten terug te draaien met brede steun in de Raad, waaronder het bezuinigingen op het mantelzorgcompliment. We doen een appèl om meer naar het eigen netwerk te kijken voor hulp en ons verenigingsleven in te zetten om langdurige zorgvragen - de aanleiding van de bezuinigingen - te beperken.

Wonen: betaalbaar en innovatief
Het moet voor jongeren mogelijk zijn om binnen de gemeente te kunnen starten op de woningmarkt, alleen of samen. De fractie heeft zich keihard ingezet voor het behouden van starterswoningen voor starters en voor flexibele woningen. Op initiatief van het CDA doet het college onderzoek naar de mogelijkheid om de starterslening van 30.000 naar 50.000 euro te verhogen, in lijn met de stijgende nationale hypotheekgrens. De komende maanden verwachten we antwoord. In 2021 pakken we door voor senioren door te blijven wijzen op de kansen voor een Knarrenhof, willen we dat het project Visserijschool van de grond komt en spelregels voor toeristisch verhuur. Te veel woningen worden daardoor aan de huizenmarkt onttrokken. Huizen zijn om in te wonen en niet om mee te cashen.

Huizen zijn om in te wonen en niet om mee te cashen.

Aantrekkelijke gemeente voor familie en gezin
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Goed dat de Duinspeeltuin er eindelijk staat. Spelen en sporten is gezond en maakt je blij! Dat willen we in 2021 stimuleren door werk te maken van meer (interactieve) bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Sportspeeltuin Dorpsweide in Valkenburg is wat dat betreft een mooie stimulans. 

Veiligheid op orde
We zijn blij met het behoud van het politiebureau in Katwijk en dat handhaversdoor inspanningen van het CDA inmiddels zijn toegerust met een bodycam om zich te kunnen beschermen. In 2021 meer aandacht voor de aanpak van drugshandel en overlastproblematiek. Op diverse plekken, zoals de fietstunnel Zanderij en door het herplaatsen van de verkeerspiegel bij het bedrijventerrein Katwijkerbroek, is de verkeersveiligheid verbeterd. De Brouwerstraat in Rijnsburg houden we scherp in het vizier.

Krachtige samenleving
Het CDA verwacht veel van de Maatschappelijke Diensttijd: een mooie kans voor jongeren om ervaring op te doen en kennis te maken met het verenigingsleven. Met het oogop degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zijn we dankbaar voor de nieuwe locatie van de Voedselbank en zien we uit naar het nieuwe armoedebeleid. Als ‘vraagbaak’ over coronasteun voor ondernemers en verenigingen is het CDA ook in 2021 bereikbaar.

Foto: CDA Katwijk heidag augustus 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.