03 juli 2020

Twee jaar onderweg: CDA maakt de tussenbalans op

Het college is twee jaar onderweg: een mooi moment voor het CDA om de balans op te maken. Afgelopen donderdag presenteerde het college de jaarstukken over 2019

Moeilijke financiële tijden
De gemeente Katwijk gaat, net als vele andere gemeenten in het land, door een moeilijke tijd. De gemeente ontvangt structureel te weinig geld van het Rijk om het voorzieningenpeil gelijk te houden. Het college is daarom ook gestart met de verkoop van vastgoed en heeft de taakstelling op dit gebied gehaald. Financieel woordvoerder Bas Drinkwaard complimenteerde het college: “De accountant keurde de jaarstukken op getrouwheid en rechtmatigheid goed. We zijn tevreden met het eindresultaat: het saldo bleek minder nadelig te zijn dan eerder werd voorspeld.” Het CDA vindt wel dat er nog te veel personeel ‘van buitenaf’ wordt ingehuurd en blijft er alert op om dit te verminderen.

Op het gebied van wonen mag er wel een tandje bij

Ambities
Op veel punten uit het coalitieakkoord is het college goed op weg. Zo wordt er gewerkt aan een ambitieus groenbeleidsplan en is er een nieuwe onderwijsvisie. De toegang tot zorg en ondersteuning is ook stevig verbeterd. Met het oog op al onze jonge gezinnen is het CDA blij met de realisatie van de nieuwe speeltuin bij Zwembad Aquamar en de nieuwe Duinspeeltuin, waar inmiddels aan wordt gebouwd. Fractievoorzitter Barend Tensen: “Op het gebied van wonen mag er wel een tandje bij: er moet meer werk gemaakt worden van experimentele (gemeenschappelijke) woonvormen, bijvoorbeeld voor starters of senioren. Na de zomer gaan we hier stevig op inzetten.” Het CDA vroeg het college verder in regio en provincie meer druk te zetten op de mobiliteitsagenda, met name de aanpak N206/Duinvallei

Meedoen
Het CDA streeft al vanaf het begin van deze raadsperiode naar een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. In dat kader is het goed dat er in 2019 vele personen begeleid zijn via het vrijwilligerswerktraject: hopelijk een stap naar meer. Het Lokaal Sportakkoord waarin samen met verenigingen en organisaties tot doel is gesteld om nog meer inwoners met plezier te laten sporten, kan er volgens het CDA ook aan bijdragen dat meer mensen ‘mee gaan doen’. Sportwoordvoerder Irene van der Plas: “Lekker sporten is niet alleen goed voor je gezondheid, betrokken zijn bij een vereniging draagt ook bij aan een sterke samenleving.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.