05 februari 2018

'Vitale sportvereniging' verbindt, maakt gezonder en minder eenzaam

Het project Vitale sportvereniging mag dit jaar door. De gemeenteraad besliste vorige week dat dit project waarbij sportaccommodaties multifunctioneel worden opengesteld voor maatschappelijke activiteiten als proef wordt voortgezet. De pilot bij VV Katwijk en Valken '68 loopt nu twee jaar. Na een moeizaam eerste jaar is er in 2017 veel georganiseerd zoals wandelvoetbal voor ouderen, sporten met statushouders en samen eten met buurtbewoners bij Eetkamer De Krom. De verenigingen en mensen die deelnemen aan de activiteiten zijn enthousiast over het project.

Verbinden en ontmoeten van mensen
CDA-raadslid Bas Drinkwaard wees erop dat de resultaten van het afgelopen jaar bemoedigend zijn te noemen.

"De dagprogramma's die door de sportparkmanagers worden georganiseerd zijn op het gebied van sport, bewegen, welzijn, zorg en dagbesteding. De activiteiten hebben als doel dat mensen elkaar ontmoeten en dat ze voor verbinding zorgen. De Vitale sportvereniging zorgt voor een veel betere inzet van de sportparken en dit soort projecten kost over het algemeen gewoon tijd."

Verder is de programmering van de maatschappelijke activiteiten is op beide sportparken met ongeveer 15 uur per week uitgebreid. Vanuit de re-integratietrajecten zijn er ruim 10 mensen actief bij de verengingen waarvan een aantal inmiddels is doorgestroomd naar een betaalde baan.

Actieve verenigingen
Het CDA is vanaf het begin een warm pleitbezorger geweest van de 'Vitale sportvereniging'. "Wij zien graag actieve verenigingen met een hart voor de buurt. Hoe mooi is het als er in een clubgebouw een sport- en activiteitenaanbod wordt aangeboden dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van inwoners uit de directe buurt. Sporten verbindt mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Zo kan iedere sportvereniging in meer of mindere mate een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van een gemeente. Zo'n actieve vereniging staat midden in de samenleving en biedt een grote meerwaarde", aldus Bas Drinkwaard.

Na dit jaar komt de Vitale Sportvereniging opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Dan zal er een keuze worden gemaakt óf en zo ja hóe de pilot Vitale Sportvereniging een structureel karakter krijgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.