Valt het u ook op dat het in de gemeenteraad van Katwijk heel vaak gaat over onderwerpen van Katwijk aan Zee?
Het CDA vindt het belangrijk dat er aan alle dorpen, dus ook aan Rijnsburg, aandacht wordt besteed en dat er geïnvesteerd wordt in goede voorzieningen. Ook willen we houden waar we blij mee zijn: ons ondergrondse afvalsysteem, onze twee winkelcentra.

Team CDA Rijnburg
Dick Oudwater, Barend Tensen, Jonathan de Mooij en Esther Hilgerson

Speerpunten

Brouwerstraat veilig!

Er wordt al lang over gepraat en bewoners hebben inmiddels het idee dat er niet naar hen geluisterd wordt. Voor het CDA is het volstrekt duidelijk dat het veiliger moet in de Brouwerstraat. Maar ook op de Oegstgeesterweg/Sandtlaan. Het CDA wil nu snel een verbod voor vrachtauto's op doorgaande wegen. Via de N206 is er een prima alternatief om even om te rijden. Dat is veiliger voor weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. En het geeft veel minder overlast van uitlaatgassen en geluid.

Geen afvalbak in de tuin!

Vorig jaar was daar ineens het onzalige plan om te gaan morrelen aan onze ondergrondse afvalcontainers. Heel Rijnsburg is blij met ons afvalsysteem, dus de politiek moet daar met zijn handen van afblijven! Het is belangrijk dat we werken aan het beter scheiden van afval, maar wat het CDA betreft kunnen we met goede voorlichting al veel bereiken. Klantvriendelijkheid staat wat ons betreft voorop. En natuurlijk staan we open voor systemen waarbij een machine het scheiden van afval van ons overneemt. Wel zo makkelijk!

In de Hoftuin én de Remise

Veel Rijnsburgers gaan voor de dagelijkse boodschappen naar In de Hoftuin of naar De Remise. Voor het CDA is er voor beide centra plaats in ons dorp. Het CDA wil dat het in allebei de centra plezierig winkelen is. Dat betekent investeren in de buitenruimte en bij leegstand op zoek naar nieuwe ondernemers met een aantrekkelijk aanbod. We vinden het belangrijk dat een winkelcentrum goed bereikbaar is. Daarom investeren we in meer parkeergelegenheid en een goede stalling voor uw fiets.

Zorg en aandacht voor elkaar

Het CDA wil dat zorg in Katwijk échte zorg is: er moet meer tijd en aandacht zijn voor wie zorg nodig heeft. Het CDA heeft veel waardering voor iedereen die in de zorg werkt, vaak onder grote tijdsdruk.

Voor het CDA heeft de ondersteuning van mantelzorgers prioriteit: minder regels en meer waardering. Eenzaamheid is een groeiend probleem dat we moeten aanpakken, ook in ons dorp. 

Volg ons op Facebook

Onze mensen in Rijnsburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.