Fedde Jonkman

Wie ben ik?
Mijn naam is Fedde Jonkman, geboren in 1941 en getrouwd met Betty. Ik ben vader van drie kinderen ... en drie kleinkinderen.

Hoe is mijn leven verlopen?
Opleiding: Chr. Kweekschool in Sneek. Loopbaan: Onderwijzer, leraar, schooldecaan en adj.directeur. Raadslid en wethouder in de gemeente Smallingerland ( Drachten ) en daarna burgemeester in Rijnsburg en Waddinxveen.
Vanaf pensioen: Landelijk: Voorzitter van de St Vrienden van Philadelphia en voorzitter Campagne bevordering gebruik zomerbloemen, bolbloemen en sierheesters.
regionaal: Lid van het comité van Aanbeveling van het Cultuur Historisch Genootschap.
lokaal : Adviseur van de Samenwerkende Lijnrijders Bedrijven; ik was voorzitter van de Klankbordgroep realisering gemeenschapshuis de Burgt en onafhankelijk voorzitter van de WMO-adviesraad gemeente Katwijk

Wat motiveert mij?
Als christendemocraat meebouwen aan een gemeenschapssamenleving. Persoonlijke verantwoordelijkheid en omzien naar elkaar zijn daarin belangrijke dragers. Als gemeentebestuur krijgt het sociale domein een belangrijke plek; een vernieuwende relatie tussen overheid en samenleving, vanuit de leefwereld van mensen. Dat luistert nauw. Immers het gaat om mensen die kwetsbaar zijn (soms levenslang en levensbreed) het gaat om onze kinderen en kleinkinderen, het kostbaarste wat ons is toevertrouwd; het gaat om de oudere medeburger - uniek en eenmalig.

Samen met anderen aan die samenleving een bijdrage leveren !
Een uitdaging!
Dat geeft kracht!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.