Jeroen Ravensbergen

Raadslid

Geboren in 1968. Getrouwd en vader van drie kinderen.
Opleiding: Plantenveredeling aan de Landbouw Universiteit in Wageningen.
Beroep: Projectleider Sales en Marketing bij PanAmerican Seed, vanaf 1 maart 2015 Sales manager bij Modiform B.V.

Het is druk in Zuid-Holland. Er wonen veel mensen, er wordt ruimte gevraagd voor wonen, voor bedrijvigheid, voor ontspanning en natuur. De behoeften van onze inwoners, van jongeren, ouderen en gezinnen veranderen, omdat de wereld om ons heen verandert.Ik wil samen met u en met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zoeken naar en werken aan de goede antwoorden op deze veranderingen.

Speerpunten
Meer leefbaarheid, meer bedrijvigheid, betere bereikbaarheid zijn daarbij mijn speerpunten. Dat betekent werken aan vitale dorpen, met sterke detailhandel en aantrekkelijk voor toeristen. Dat betekent werken aan een sterkere economie, werken aan verbetering van het openbaar vervoer, knelpunten op wegen aanpakken en vragen rond veiligheid oplossen. We werken aan een betere balans tussen het behoud van groen, recreatie en een duurzame land- en tuinbouw. Daarbij zetten we in op een duurzame samenleving met oog voor mens en natuur en op een goede transitie van oude naar nieuwe energiebronnen.

Persoonlijk
Ik ben Jeroen Ravensbergen, 46 jaar, woonachtig in Rijnsburg, gemeente Katwijk, in de Duin & Bollenstreek. In het dagelijks leven werk ik in de tuinbouw, nu nog als marketing manager, binnenkort als sales manager. Eerder was ik gemeenteraadslid voor het CDA in Rijnsburg en Katwijk. Door de combinatie van beiden ben ik bekend in de tuinbouwsector en daarbuiten. 

Ik vind dat elk mens tot zijn recht moet kunnen komen. Iedereen draagt daarbij verantwoordelijkheid voor zijn ontplooiing en welzijn. Maar er moet ook een vangnet zijn voor hen die het niet op eigen kracht redden. Door politiek actief te zijn kan ik bijdragen aan een bloeiende samenleving. Daarom zet ik mij in voor uw gemeente, uw regio én uw provincie. En dat is waarom ik bijvoorbeeld strijd voor een goede inpassing van wegen als de N206, een groene leefomgeving, een sterke lokale en regionale economie, versterking van onze tuinbouwsector en een sociaal gezicht van de provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.