Rogier Hoek

Hoornes-Rijnsoever

Ik ben geboren in 1989 en opgegroeid in Katwijk. Een échte Katwijker dus, die zich soms onbewust schuldig maakt aan het gebruik van het Katwijkse dialect. Ik heb civiele techniek gestudeerd aan de TU Delft. Voor mijn werk fiets ik dagelijks naar Den Haag, waar ik werkzaam ben als verkeerskundige bij de gemeentelijke overheid. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij de Katwijkse Reddingsbrigade. Maar bovenal ben ik christen; met vallen-en-opstaan probeer ik die identiteit uit te dragen in mijn dagelijks leven. Ik ben mij bewust geworden van die identiteit in de Gereformeerde Kerk (Vredeskerk); een hechte, warme gemeenschap waar ik veel heb geleerd van de Katwijkse samenleving. Het CDA is bij uitstek een partij die midden in de samenleving staat, en zich bewust is van de verantwoording die zij als rentmeester heeft af te leggen.

 

 

Vanuit deze identiteit ben ik een christen-democraat, maar ook een technocraat. Ik geloof dat de democratie baat heeft bij volksvertegenwoordigers met kennis van zaken. Vanuit mijn verkeerskundige achtergrond wil ik mij inzetten voor de publieke zaak. Dat doe ik in mijn werk voor de gebruikers van het Haagse wegennet, en vanaf nu wil ik mij ook graag inzetten voor de mobiliteit van die andere (eigenlijk veel mooiere) kustplaats. Voor Katwijk zie ik veel kansen. Zo is Katwijk met één aansluiting ter hoogte van de Hoorneslaan en een halve aansluiting ter hoogte van de Zeeweg, slechts matig verbonden met de regionale hoofdwegen. Andere dorpen van vergelijkbare grootte hebben meer ontsluitingen. Daarom wordt het tijd voor een update van de ontsluitingsstructuur van Katwijk. De Pioniersbaan past in deze ambitie, ook blijf ik voorstander van de Verlengde Westerbaan. Een andere kans is de rotonde. De rotonde volgens veel onderzoeken de meest veilige en efficiënte kruispuntsvorm, gemeten naar aantal ongevallen en verliestijd. Daarom zal ik mij inzetten voor het behoud en de aanleg van rotondes. Natuurlijk is de auto niet het enige vervoersmiddel; ook voor de fiets is ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door meer fietspaden te voorzien van een asfaltlaag. Dit zijn zomaar een paar speerpunten waarmee ik wil bijdragen aan het Katwijk dat we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.