Accommodatie

Volgens het CDA is de gemeente verantwoordelijk voor de basis van sportaccommodaties en –voorzieningen. De gemeente zorgt daarom voor kwalitatief goede kleedkamers, velden en sporthallen. Clubs die in staat zijn zelf hun accommodatie te realiseren, uit te breiden en te onderhouden krijgen hiervoor alle ruimte. Dat past bij het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid.

Het CDA vindt dat bij de accommodaties voldoende parkeergelegenheid moet zijn voor fietsen en auto’s, en dat er sprake moet zijn van een veilige verkeerssituatie voor de (jeugd)sporters.

Het CDA vindt dat sportaccommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt moeten worden. De poorten moeten open, het zijn immers gemeentelijke en dus gemeenschappelijke voorzieningen. Voorbeelden zijn gebruik door andere verenigingen of instellingen en niet-sportgerelateerde activiteiten of evenementen.

Het CDA wil sportclubs en –verenigingen op gemeentelijke sportparken ruimte geven om te groeien, bijvoorbeeld door grasvelden te vervangen door kunstgras. Dit vergroot de capaciteit en bespaart de gemeente onderhoudskosten. Waar nodig zetten we de beschikbare budgetten flexibel in. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.