Begroting

Het CDA staat er voor dat de inkomsten en uitgaven in de begroting en meerjarenraming van de gemeente in evenwicht zijn. Bij een verstoring van dat evenwicht wordt eerst gekeken naar mogelijke efficiencymaatregelen en vervolgens naar mogelijke versoberingen in taken en het dienstverleningsniveau.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.