Beheer en onderhoud buitenruimte

Iedereen wil wonen, spelen en werken in een aantrekkelijke, schone en groene omgeving. Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone, hele en veilige dorpen.

  • Schoon, heel en veilig blijft het uitgangspunt voor beheer en onder­houd van de buitenruimte. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt bij herinrichting van een straat, buurt of wijk. Als buurten specifieke oorzaken van onveiligheidsgevoel aanreiken, pakken we deze snel en proactief samen met bewoners aan.
  • Via de digitale meldingstool Fixi kunnen inwoners op een laag­drempelige en eenvoudige manier klachten of opmerkingen over de openbare ruimte achterlaten. Het is heel belangrijk dat dit kan, omdat juist inwoners problemen in de buitenruimte vroegtijdig signaleren. Het CDA constateert dat er nog veel meldingen wachten op een reactie of oplossing. Dat moet beter.
  • De gemeente ondersteunt oplossingen die inwoners zelf bedenken die bijdragen aan ontmoeting en verbinding in de wijk. Wij willen bijvoorbeeld meer bankjes, zodat ouderen er even kunnen uitrusten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.