Digitale dienstverlening

Het CDA wil dat de mogelijkheden voor digitale dienstverlening optimaal worden benut. Burgers, bedrijven en verenigingen moeten via de gemeentelijke website hun vragen en verzoeken kunnen afhandelen. Er moet een vangnet zijn voor burgers die niet in staat zijn om via de digitale route zaken met de gemeente te doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.