Duurzaam 20/20

Het CDA wil aansluiten bij het duurzaamheidsproject Duurzaam 20/20, geïnitieerd door vier ondernemingen uit Katwijk, dat zich richt op de volgende drie pijlers:
a. een bewustwordingsproces bij jongeren, nader geconcretiseerd door het onderwijs;

b. een bewustwordingsproces bij particulieren en bedrijven, onder meer door het inzichtelijk maken van het energieverbruik;

c. het delen van successen, elkaar informeren en samenwerking om duurzame initiatieven te realiseren.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.