Economische samenwerking

De gemeente Katwijk vormt geen eiland. Samenwerking in de regio, op velerlei gebied, is van groot belang. Dit geldt ook voor economische samenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Het CDA is van mening dat overleg, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de regio. Bij het ontplooien van initiatieven is het steeds belangrijk rekening te houden met (soortgelijke) initiatieven in de regio en waar mogelijk samenwerking te zoeken, om op die manier de kans op succes te vergroten.

  • Het CDA ziet nog veel kansen voor economische samenwerking met de Leidse regio, in het bijzonder op het gebied van kennis, onderwijs, toerisme en ondernemerschap. We werken samen met de Bollenstreek aan de versterking van de Greenport (GOM).

  • Het CDA wil dat er een regulier overleg komt tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers. Samenwerking is nodig voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

  • De behoefte aan passende vestigingsruimte voor het bedrijfsleven is de komende jaren naar verwachting groot. Katwijk werkt actief aan het verder ontwikkelen van het potentieel aan bedrijventerreinen. We realiseren nieuwe bedrijventerreinen, bijvoorbeeld Klei-Oost en binnen de projectlocatie Valkenburg. Daarnaast worden bestaande bedrijventerreinen opgeknapt. De gemeente werkt samen met het bedrijfsleven aan het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen en het keurmerk veilig-ondernemen (KVO).

  • De economie ontwikkelt zich rap naar een 24/7-economie, dit baart ons zorgen. Het CDA vindt dat een onderbreking hiervan bijdraagt aan een duurzame samenleving. De zondag is voor het CDA Katwijk een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Dat vinden wij ook in het belang van werknemers en ondernemers. Het CDA is daarom geen voorstander van openstelling van winkels op zondagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.