Evenementen

Jaarlijks vindt een groot aantal evenementen plaats, waarvan veel inwoners en bezoekers genieten. Dit is goed voor de sociale samenhang en voor de toeristische aantrekkingskracht van onze dorpen.

Het organiseren van evenementen is aan regels gebonden, bijvoorbeeld rond openbare orde en veiligheid, geluid en drankverkoop. Organisatoren moeten jaarlijks een melding doen of een vergunning aanvragen. Regels zijn er niet voor niets, maar het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente zich coöperatief opstelt richting organisatoren en hen zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geeft.

  • Het CDA wil het budget voor toeristische evenementen structureel verhogen, te dekken uit een verlaging van het budget voor Katwijk Marketing. Over het KW-Label bestaat onvrede en de meerwaarde ervan is onduidelijk. Wat het CDA betreft wordt dit label afgeschaft.

  • De gemeente beperkt qua papierwerk en handhaving de lasten voor organisatoren tot een minimum. De gemeente gaat door met het zoveel mogelijk digitaliseren en hergebruiken van documenten, het aanwijzen van een vast aanspreekpunt voor organisatoren en het handhaven op basis van vertrouwen. Ook wordt onderzocht of nog meer evenementen een meldingsplicht kunnen krijgen, in plaats van een vergunningsplicht.

  • Het Strandplein is voor organisatoren van grote evenementen op het gebied van elektriciteit, watervoorziening en verharde ondergrond nog niet volwaardig. Het CDA wil dat dit wordt gefaciliteerd en dat ook andere vaste evenementenlocaties over basisvoorzieningen beschikken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.