Gespreide verantwoordelijkheid

Met gespreide verantwoordelijkheid wil het CDA een inrichting van de samenleving dichterbij brengen waarin mensen zorg dragen voor elkaar. Mensen dienen elk met hun eigen gaven, als verantwoordelijk persoon tot hun recht te komen. Verantwoordelijk, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de medemens en voor de ontwikkeling van de samenleving en het milieu. Gespreide verantwoordelijkheid wil zeggen dat mensen en hun maatschappelijke organisaties zich naar hun bedoeling kunnen ontplooien; dat zij kunnen liefhebben en kinderen opvoeden in het gezin; dat zij kunnen meebouwen aan de zaak op het werk; dat zij kennis kunnen bijbrengen en vergaren in eigen scholen; dat zij het geloof kunnen vieren in de kerk. Al dergelijke gemeenschappen hebben een eigen reden van bestaan.

Dat vraagt van de overheid dat zij de bedoeling van de verschillende verbanden en instellingen in de samenleving erkent en de ruimte die zij daarvoor nodig hebben waarborgt. Als andere krachten, zoals bureaucratie, winstbejag en technocratisch denken, deze ruimte dreigen te overvleugelen, moet de overheid beschermend optreden. Zonder een samenleving die gekenmerkt wordt door gespreide verantwoordelijkheid, kunnen de grote uitdagingen van de komende jaren niet worden opgelost. De overheid zal mensen moeten stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.