Glastuinbouw en sierteelt

De sierteeltsector is van groot cultureel en economisch belang voor onze gemeente. We stimuleren een vitale agrarische sector, wat ook belangrijk is werkgelegenheid in onze dorpen.

  • Het functioneren van bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek wordt bedreigd door een te lage instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio is nog niet op orde. Het CDA wil eraan werken dat het onderwijsaanbod in onze gemeente en in de regio beter is afgestemd op de behoeften van de sector.
  • De Zijlhoek en De Woerd bieden kansen voor een nieuwe combinatie van wonen en werken, tussen Valkenhorst en het Leiden Biosciencepark. Siertelers in die gebieden verdienen duidelijkheid over hun toekomst. Het CDA is van mening dat de gemeente hen, met behulp van de provincie, moet ondersteunen en faciliteren bij een eventuele verhuizing, zoals naar Kloosterschuur-Trappenberg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.