Identiteit

In onze gemeente is de identiteit van de dorpen steeds leidend geweest voor de ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte. Het eigen karakter van Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee en Hoornes-Rijnsoever blijft het uitgangspunt voor keuzes rond de leefomgeving. Ondanks het tot stilstand komen van de woningmarkt is er werk aan de winkel om de leefomgeving te verbeteren en de wijken groener te maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.