Indiceren

Het blijkt dat mensen goed in staat zijn om zelf in te schatten welke en hoeveel hulp zij
nodig hebben. Het CDA wil mensen dat vertrouwen geven, ook als het gaat om hun
indicatie voor (zorg)voorzieningen. Daarom staat het CDA sympathiek tegenover de
mogelijkheid dat mensen zichzelf indiceren. Uiteraard moet gewaakt worden voor misbruik
van dit vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.