Infrastructuur, verkeersveiligheid en OV

We zijn elke dag onderweg: naar ons werk, school, familie of vrienden, de sport of lekker eropuit. Mobiliteit is essentieel om mee te (kunnen) doen aan de samenleving. De verkeersintensiteit in onze regio zal verder toenemen, door de bouw van nieuwe woningen en de economische ontwikkeling. Helaas heeft mobiliteit nog te veel negatieve impact op mensen en leefomgeving, door verkeersonveiligheid en de uitstoot van broeikasgassen en geluid. Daarom is er een overgang nodig naar een veilige, duurzame en slimme mobiliteit.

Het CDA vindt dat iedereen mee moet kunnen in die overgang. Elektrische personen-voertuigen hebben de toekomst. De e-bike is in opmars en al flink ingeburgerd, maar de elektrische auto is voor de meesten nog onbereikbaar.

  • Het CDA Katwijk zet in op het behouden van de voordelen van thuiswerken en flexibel werken die we dankzij de coronapandemie hebben leren kennen, om mobiliteit te verminderen of beter te spreiden over de dag. De gemeente geeft als werkgever het goede voorbeeld en enthousiasmeert andere (grote) werkgevers in onze gemeente.

Wat het CDA betreft krijgt de (elektrische) fiets ruim baan. Met de volgende maatregelen maken we dat mogelijk.

  • We vergroten de breedte en het rijcomfort van fietspaden bij plan­matig onderhoud en bij grote (herinrichtings)projecten. Het CDA is geen voorstander van voorrang voor fietsers op rotondes. Er gebeuren meer ongelukken met fietsers op rotondes mét fietsersvoorrang. Bovendien belemmert het de doorstroming.
  • We dopen straten om tot fietsstraten, waar de auto te gast is. In straten waar snelheidsbeperkende voorzieningen worden vervangen of aangelegd, zorgen we ervoor dat fietsers hier geen of minder last van hebben.
  • Verkeersregelinstallaties worden zo ingesteld dat fietsers vaker/sneller groen krijgen. Ook zetten we in op het invullen van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, zoals het fietspad langs het Botenpad in Valkenburg.
  • We zetten in op het realiseren van veilige/bewaakte fietsenstallingen, waarvan het gebruik niet per sé gratis hoeft te zijn. We onderzoeken of we lege panden en pleinen, of delen van parkeergarages - al dan niet tijdelijk - tot fietsenstallingen kunnen omvormen. Het bestrijden van fietsendiefstal blijft een prioriteit in het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

De natuur wordt negatief beïnvloed door intensief autogebruik. Tegelijkertijd biedt een auto veel vrijheid en mogelijkheden. Dat moet mogelijk blijven. Tegelijkertijd faciliteert de gemeente verstandiger keuzes daarin.

  • De gemeente zoekt samenwerking met andere partijen (VNG, rijksoverheid, regiogemeenten) om het gesprek aan te gaan met pakketbezorgers voor slimmere en efficiëntere vormen van vervoer, en met transportbedrijven, waaronder de vele bloemenbedrijven op FloraHolland, over vermindering van verkeersstromen en inzet van duurzamere transportmiddelen. We stimuleren de bouw van een waterstofstation op het terrein van FloraHolland, om de overstap van transporteurs op waterstofvrachtauto’s te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.