Kindvriendelijke wijken

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van groot belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: zij leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Bovendien is buitenlucht gezond en draagt beweging bij aan de gezondheid en het voorkomen van overgewicht.

Een goede inrichting van de openbare ruimte om buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk te maken is in dat kader essentieel. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke buurt kunnen wonen.

  • Het CDA zet in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit die onze samenleving kenmerkt.

  • Wij bepleiten strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken. Tegelijkertijd draagt de gemeente zorg voor veilige routes en oversteekplaatsen, waardoor kinderen in staat zijn zelf veilig hun weg te vinden.

  • De gemeente zorgt voor goede speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt wordt betrokken bij het ontwikkelen van deze voorzieningen. Hierbij valt te denken aan schoolpleinen, sportveldjes zoals de Cruyff Courts en speelplaatsen. Come4sports voorziet in de wijken in laagdrempelige sportactiviteiten voor kinderen. In samenwerking met scholen en verenigingen ondersteunt het CDA het doel om kinderen meer te laten bewegen.

  • Het CDA vindt het belangrijk dat in een wijk ook voldoende buitensportvoorzieningen voor volwassenen worden aangeboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.