Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor mens en samenleving. Het draagt bij aan verbondenheid binnen onze gemeente en aan persoonlijke ontplooiing voor jong en oud.

Het CDA ziet initiatieven hiertoe bij voorkeur vanuit de samenleving zelf genomen worden; de gemeente bewaakt slechts de randvoorwaarden en biedt ondersteuning aan maatschappelijke partners als scholen en cultuurinstellingen waar nodig. Juist wat inwoners gezamenlijk cultureel met elkaar tot stand brengen geldt als een ultieme uitdrukking van samenleven. Het CDA wil dan ook voortbouwen op de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet en het aanbod van kunst en cultuur verbreden en verdiepen.

  • Het CDA steunt de vernieuwing en groei van het culturele aanbod en festiviteiten. Onze ambitie is een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden. Een divers aanbod versterkt bovendien de aantrekkingskracht van de gemeente voor inwoners en toeristen. Het cultuurbudget (van voorheen Tripodia) blijft, in samenspraak met het Platform Kunst en Cultuur, structureel beschikbaar voor cultuur.

  • In het huidige pand aan de Schelpendam kan de bibliotheek niet een modern, gevarieerd programma aanbieden, dat van een eigentijdse bibliotheek wordt verwacht. Daarbij komt dat het winkelcentrum van Katwijk aan Zee versterking nodig heeft van een extra 'trekker'. Het CDA wil daarom een nieuw cultuur- en kenniscentrum realiseren in het centrum van Katwijk aan Zee, waarin bibliotheek, muziekschool, VVV, horeca en boekhandel(s) een plek krijgen. Dit wordt een bijzondere nieuwe voorziening, die veel inwoners en bezoekers graag zullen gebruiken. Bovendien vergroot het de aantrekkingskracht van het winkelcentrum. De Noordzee Passage vinden wij een goede locatie, binnen de gestelde financiële en bouwkundige randvoorwaarden.

  • Kunst in de openbare ruimte en creatieve broedplaatsen als het DunaAtelier worden gestimuleerd, bij voorkeur op basis van lokale initiatieven of in samenwerking met het bedrijfsleven.

  • De cultuursector heeft een eigen kijk op thema's als ruimtelijke ordening, duurzaamheid, zorg en welzijn. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen vanaf het begin meedenken over oplossingen rond deze thema's en over de omgevingsvisie.

  • Kunst- en cultuureducatie vindt het CDA belangrijk. Kinderen maken kennis met de lokale cultuur en geschiedenis en het draagt bij aan hun algemene ontwikkeling. Het CDA blijft deze samenwerking bevorderen en ondersteunt de doorgroei van het recent gestarte Jeugdcultuurfonds.

  • Een culturele ontmoetingsplek op of bij het Duinplein ziet het CDA als een mooie impuls om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren. Hier kunnen de verscheidene kunst- en culturele instellingen die Katwijk rijk is activiteiten organiseren. Ook het Natuurcentrum kan hier gebruik van maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.