Lastendruk

Het CDA wil de administratieve lastendruk voor burgers, bedrijven, oranjeverenigingen en andere evenementencomités verminderen.

Vergunningverlening voor evenementen moet optimaal klantvriendelijk: zoveel mogelijk digitaal en jaarlijks behoeven alleen de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar worden aangegeven.

Handhaving gebeurt op basis van vertrouwen: organisatoren worden zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld om zelf de normen voor geluid en overlast te bewaken en te handhaven. De gemeente komt bij voorkeur pas in actie op basis van klachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.