Locatie Valkenburg

De ontwikkeling van Locatie Valkenburg zal in de komende jaren starten. Het CDA benoemt hierbij vijf uitgangspunten:

a. Het CDA kiest voor een flexibel bouwplan voor Locatie Valkenburg dat tijdig aangepast wordt aan veranderende omstandigheden.

b. Het CDA wil dat de ontwikkeling van Locatie Valkenburg zonder extra kosten voor de gemeente en de huidige inwoners wordt uitgevoerd.

c. Het CDA vindt dat de zichtlijnen vanuit het bestaande Valkenburg behouden moeten blijven. 

d. Het CDA wil dat wijkvoorzieningen tijdig worden ontwikkeld zodat het van begin af aan prettig wonen, werken en leven is in de nieuwe kern. Dat betekent onder meer tijdig bouwen van scholen, winkels, sporthal, wijkcentrum en andere wenselijke voorzieningen, eventueel op tijdelijke basis.

e. De woningbouw mag niet concurreren met lopende en geplande woningbouwprojecten binnen onze gemeente. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.