Maatwerk in de zorg

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is er overleg nodig tussen gemeente en ouderenorganisaties om vast te stellen wat belangrijk is voor de zorg van later. Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat vraagt om ondersteuning waar fysieke beperkingen daarom vragen. Ook moet er oog zijn voor wat dat met mensen doet. Over het algemeen worden de mogelijkheden voor zorg in onze gemeente als voldoende ervaren. De uitvoering echter niet altijd.

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen. Dit vraagt geen algemene regels maar maatwerk, ook bij thuiszorg. Het CDA wil zorg en welzijn zo lang mogelijk thuis en dicht bij mensen - en dus in de wijken - organiseren.

  • Uitgangspunt bij thuiszorg is maatwerk, gericht op de individuele vraag van een oudere of een medemens met een beperking. Samen met het eigen netwerk en mantelzorgers wordt gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van elke oudere.
  • Wij ondersteunen lokale initiatieven, waarbij bijvoorbeeld buurten, verenigingen, bedrijven en kerken met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken organiseren.
  • De gemeente maakt het mogelijk om zorg zoveel mogelijk te clusteren, zoals in de bestaande gezondheidscentra 'De Coepel', 'Floris V' en 'Zeehos'.
  • Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden geregeld. De kwaliteit blijft gegarandeerd, misbruik van het budget wordt voorkomen en wordt ingezet bij deskundige zorgverleners.
  • Er komt een spoedprocedure voor aanvragen van maatschappelijke ondersteuning in acute situaties, zoals een plotselinge ziekenhuisopname.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.