Mantelzorgers

Voor het CDA is ondersteuning van mantelzorgers prioriteit in de komende periode. Zij vervullen een belangrijke taak in het leven van hun naasten en in onze gemeente. Mantelzorgers worden vaak onverwacht geconfronteerd met ziekte van hun naaste. Dit zorgt niet alleen voor verdriet, maar ook voor nieuwe verantwoordelijkheden. In veel gevallen is deze zorg heel intensief.

Het komt vaak voor dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Er komt veel op hen af. Daarom wil het CDA zorgen dat Katwijk een mantelzorgvriendelijke gemeente is. Mantelzorg is maatschappelijk waardevol en in gezin en familie vaak van cruciaal belang. Dat willen we waarderen. Waar knelpunten zijn, lossen we die samen op.

  • Veel mantelzorgers raken verstrikt in stapels papierwerk en lopen tegen bureaucratische procedures op. Dit kost veel tijd terwijl zij vaak al zwaar belast zijn. De eerste ingang voor mantelzorgers is het Zorgloket van de gemeente. Het mantelzorgsteunpunt zorgt voor ondersteuning hierbij. Tijdens keukentafelgesprekken komt ook de mantelzorger aan bod. Consulenten worden getraind in het herkennen van (overbelaste) mantelzorgers, zodat niet alleen de cliënt maar ook de mantelzorger ondersteund kan worden.

'Wij zetten in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk.'

  • Mantelzorgers die niet in huis wonen bij de zorgvrager, kampen in sommige gevallen met parkeerkosten. Iemand die belangeloos voor een ander zorgt, zou hier geen kosten voor hoeven te maken. Een bezoekerskaart biedt onvoldoende uitkomst, omdat deze tijdgebonden is. Het CDA wil daarom zorgen voor een mantelzorgparkeervergunning, die niet tijdgebonden is. De zorgvrager kan deze bij de gemeente voor een bepaalde tijd aanvragen voor zijn of haar mantelzorger.

  • Het doet mantelzorgers goed wanneer zij erkenning voor hun inzet krijgen. Het CDA zet daarom de 'blijk van waardering', de jaarlijkse financiële tegemoetkoming aan mantelzorgers, voort. Dat geldt ook voor de andere voorzieningen die er voor mantelzorgers zijn.

  • Het CDA wil organisaties die zorgen voor doelgerichte vormen van respijtzorg ondersteunen. Mantelzorgers staan langdurig klaar voor hun naasten en zijn daarom gebaat bij het regelmatig kunnen loslaten van hun zorg. Via het ondersteunen van respijtzorg wil het CDA het mogelijk maken dat mantelzorgers af en toe adempauze nemen om op deze manier de belasting minder zwaar te maken. Indien nodig kunnen mantelzorgers rekenen op snelle en goede respijtzorg, waarbij zowel vrijwilligers als professionele instanties een rol kunnen spelen.

  • Het bestaande digitale platform waarop zorgvragers en zorgaanbieders elkaar kunnen vinden functioneert niet optimaal. Het CDA wil daarom in gesprek met mantelzorgers, zorgvragers en professionals om tot het meest geschikte digitale platform te komen en dit platform introduceren. WMO-consulenten worden geïnformeerd over het gebruik van het systeem, zodat zij in een vroeg stadium, al bij het keukentafelgesprek, hier kennis van kunnen nemen.

  • Het CDA wil extra aandacht voor het signaleren en ondersteunen van de jonge mantelzorger. Zeker 10% van de jongeren tot 18 jaar verricht nu mantelzorg. Dit kan ten koste gaan van de schoolprestatie en zo de latere kansen op de arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. Daarbij kan het welzijn van de jongeren die mantelzorg verlenen in het geding komen. Deze jongeren worden daarom meer gesteund en ontlast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.