Masterplan Katwijk aan Zee

Het Masterplan Katwijk aan Zee heeft de afgelopen periode de tongen losgemaakt. Kern van het plan is het aantrekkelijk houden van het centrumgebied. Het CDA staat volledig achter die doelstelling. Wat ons betreft vragen we de samenleving om ideeën voor de locatie Riche. Voor het CDA is daarbij voorwaarde dat een nieuwe ontwikkeling van die locatie de centrumfunctie van het gebied moet versterken.

In het Masterplan wordt ook gesproken over het Baljuwplein. Het CDA wil aan de slag met het voormalig postkantoor. Wij zien voor het plein een prima woonlocatie voor senioren, maar we staan ook open voor suggesties uit de samenleving. Ontwikkelingen in het gebied dienen te passen bij de schaal van de omliggende bebouwing.

Katwijk aan Zee heeft behoefte aan een centrale bibliotheek, niet aan een Cultuurhuis. Wat het CDA betreft krijgt de nieuwe bibliotheek wel een plek in het centrum van Katwijk aan Zee, samen met de VVV en een grand café. Zo draagt het bij aan het versterken van de centrumfunctie van het gebied. Doordat het gebouw flink kleiner kan worden dan het Cultuurgebouw, komen veel meer locaties in het centrum in beeld. Daar willen we samen met bewoners en betrokkenen naar op zoek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.