Mobiliteit en parkeren

De gemeente werkt mee bij het realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte en op parkeerplaatsen/-plekken. Wel houden we de balans in de gaten tussen het aantal parkeerplekken voor elektrische auto’s en auto’s met een verbrandingsmotor.

  • In veel woonwijken is een hoge parkeerdruk. Toch is het CDA terug­houdend met het opofferen van groen of speel- en ontmoetings­ruimten, omdat ook die schaars zijn. We bekijken of er met beperkte ingrepen in de openbare ruimte extra parkeerruimte kan worden gecreëerd. Parkeerregulering in een wijk of buurt wordt alleen ingevoerd als daar onder de inwoners van die buurt ruim draagvlak voor is.
  • Om het aantal auto’s te verminderen willen we proeven doen met elektrische deelauto’s in een aantal wijken of buurten, zodat mensen kennis kunnen maken met elektrisch rijden. De gemeente initieert dit samen met bewoners(organisaties).
  • Doorgaand vrachtverkeer leiden we om dorpskernen heen. In samenspraak met de politie wordt ingezet op naleving van vrachtwagenverboden.
  • Voor onze (boven)regionale bereikbaarheid is het van belang om samen te werken met de Duin- en Bollenstreek, Holland Rijnland, de provincie en het Rijk. Met hen werken we aan het bereikbaar houden van onze dorpen en een goede doorstroming van het verkeer. We willen minder regionaal verkeer dóór onze dorpen. Daarom moet de Zuidelijke Randweg (verbinding tussen N206 en A44 ten noorden van Rijnsburg) een plek krijgen op de politiek-bestuurlijke agenda’s. Voor de leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn moet het doorgaande verkeer in de Duinvallei gescheiden worden van het lokale verkeer. Doorgaand verkeer is in de toekomst niet langer zichtbaar/hoorbaar op maaiveld.
  • We zetten in op goede openbaar vervoerverbindingen voor die delen van onze gemeente die geen profijt hebben van de R-netverbinding. We dringen bij de provincie aan op een goede bereikbaarheid van alle wijken (routes en frequentie van bussen). We hebben extra aandacht voor de bereikbaarheid van de dorpskernen Rijnsburg en Valkenburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.