Muziek

Muziek stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek van kinderen, zo hebben wetenschappers bewezen. Daarom is het CDA voorstander van muziekonderwijs, waarbij wij met name kinderen en talenten ruimte willen bieden.  Het muziekonderwijs, ook bij de muziekverenigingen, kan blijven rekenen op de steun van de gemeente. Het CDA vindt dat dit niet door de gemeente zelf georganiseerd zou moeten worden in de vorm van een gemeentelijke muziekschool. Daarom is het CDA voorstander van het verzelfstandigen van de muziekschool. De beschikbare middelen wil het CDA inzetten om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met muziek via scholen, muziekverenigingen en de muziekschool.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.