Ondernemerschap

Ondernemerschap zit ons in het bloed. Ondernemerschap is de brandstof voor een vitale lokale economie. Van oudsher zijn er in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg veel succesvolle ondernemingen ontstaan. Het CDA wil startende ondernemers daarom faciliteren.

  • Het CDA vindt dat rekening gehouden moet worden met zelfstandigen en kleine bedrijven in bestemmingsplannen. Een flexibele opstelling en 'ruimte geven om te ondernemen' zijn daarbij van belang. Startende ondernemingen verdienen speciale aandacht - ook ten aanzien van het vinden van de weg in de gemeentelijke regelingen en randvoorwaarden.

  • We blijven, samen met de Katwijkse ondernemers, startende ondernemingen ondersteunen. Ondernemerschap stimuleren vraagt van de gemeente een klantvriendelijke opstelling.

  • Het is van belang clustering van startende bedrijven te stimuleren om zo broedplaatsen van initiatief te creëren. Voor dienstverlenende bedrijven vormen leegstaande gebouwen en winkels goede mogelijkheden. Het CDA wil de benutting hiervan stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.