Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid bevordert de lokale economie en het toerisme en is noodzakelijk voor de verbinding met de wereld om ons heen. Het maakt het wonen en werken in de gemeente aangenamer en draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Het CDA wil een veilige en duurzame bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Daarvoor is het nodig te blijven investeren in verbetering van de huidige infrastructuur van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.