Bestuur

Ons ideaal is een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en daaraan hun bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende gemeente en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. De samenleving krijgt vorm door mensen en hun organisaties, in de wijken en dorpen van onze gemeente.

In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeente is daarbij dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan initiatieven. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En dat vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.