Cultuur

Het CDA heeft de vitaliteit van de samenleving hoog in het vaandel. Mensen maken en vinden hun eigen verbanden, zoeken elkaar op, spreken elkaar aan en doen een beroep op elkaar. Al die talloze bewegingen naar elkaar toe tellen op en maken de samenleving. Het gaat als vanzelf –maar is niet vanzelfsprekend. Het CDA wil deze bewegingen mogelijk blijven maken. Onze inwoners maken de samenleving, de gemeente faciliteert dit. Voor het CDA betekent dit onder andere dat we investeren in plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen samen kunnen zijn. Het zijn onze inwoners die wat met elkaar ondernemen, de gemeente maakt dit waar nodig medemogelijk.

Samenleven komt ook tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. Katwijk kent een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet om het culturele en kunstzinnige aanbod te verbreden en te versterken. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Het CDA wil ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. Het CDA wil bewaren wat waardevol is, ook het immaterieel erfgoed, omdat dit van grote waarde is voor de identiteit van onze dorpen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.