Familie & gezin

Voor het CDA is elk gezin - in welke samenstelling dan ook - van waarde. Families vormen het startpunt van ons leven waar we, idealiter, in geborgenheid mogen opgroeien. Hiervoor is van belang dat onze buurten aantrekkelijk en veilig zijn, maar ook schoon en duurzaam.
Daarbij is het onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun plek in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en om uit te groeien tot betrokken inwoners. Wij zien hiertoe op enkele gebieden ruimte voor verbetering.

Verder is er in de gemeente al jaren een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor met name starters. In mindere mate is er ook een tekort aan ruime gezinswoningen en luxe seniorenwoningen. Door de komende raadsperiode gericht, betaalbaar en creatief te bouwen willen wij in deze behoeften voorzien. Ook innovatieve woonvormen en experimenten op het gebied van huisvesting op basis van de nieuwe Woningwet behoren wat het CDA betreft tot de mogelijkheden.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.